fbpx

Общи правила за престой в детски клуб „Тренолино“

 

 Добре дошли в детски клуб и кафе-сладкарница “Тренолино”!

Молим всички посетители да се запознаят с правилата за престой в клуба и да разяснят същите на своите деца по подходящ начин.

 

     

    Правилата за вътрешния ред в детски клуб “Тренолино” имат за цел да направят престоя на посетителите на клуба комфортен и безопасен.

Правилата за вътрешния ред в детски клуб “Тренолино”  

Правила за провеждане на събитие в детски клуб „Тренолино“

Правилата за вътрешния ред в детски клуб “Тренолино”

 • Пушенето, дори на електронни цигари, на територията на детския клуб е забранено.
 • Детски клуб “Тренолино” е подходящ за деца от 10 месечна до 10 годишна възраст.
 • Деца до 3 годишна възраст задължително трябва да бъдат с придружител по време на целия престой в клуба.
 • За деца до 3 годишна възраст, отговорността в случай на инцидент или нараняване на детото по време на престоя в детския клуб се носи изцяло от родителя, настойника или лицето, което придружава детето по време на престоя му в клуба.
 • След приключване на заниманията детето се предава от служител на детския клуб  само на родителя/настойника, който го е оставил, респ. на посоченото от родителя/настойника лице – придружител след представяне на документ за самоличност. Други изключения се допускат само след предварително съгласуване с представител на детския клуб.
 • На родителя на всяко новопостъпило дете се предоставя за попълване персонална клубна карта, която съдържа подробна информация за детето и неговите навици. След попълването й родителят предава персоналната карта на служител/представител на клуба. Родителят/настойник е длъжен да уведомява незабавно служителите на детския клуб при промяна на обстоятелства, декларирани от него в персоналната карта, с цел тя да бъде отразена в картата.

 

 • В детски клуб „Тринолино“ влизането с външни обувки е забранено. Препоръчително е децата да носят чисти пантофи или удобни обувки за престой в помещенията за игра. Родител/настойник/придружител има право да влиза в помещенията за игра без обувки или с калцуни.
 • Обувки и връхни дрехи се поставят само на определените за това места.
 • Служителите на детския клуб не носят отговорност за изгубени дрехи, обувки и/или други лични вещи на територията на клуба.

 

 • На територията на детски клуб “Тренолино” не се допускат болни деца със следните симптоми: кашлица, хрема, обрив, болно гърло, инфекциозно заболяване, оплакване от болки в корема, висока температура, зачервени очи, нехигиеничен външен вид, открити рани, както и страдащи от други заболявания, които биха могли да поставят здравето на останалите деца в риск. За наличието на тези обстоятелства родителят или придружаващото детето лице се задължават да уведомят персонала на клуба.
 • Служителите на детския клуб имат право да откажат приемането на дете или да прекъснат престоя на предадено за провеждане на заниманията дете,  в случай, че:

– забележат детето да проявява някой от симптомите, посочени в т. 10;

– проявява агресия или емоционалност, която пречи на спокойната игра и провеждане на заниманията с останалите деца.

Ако детето се нуждае от по-специални грижи, придружаващото лице следва да уведоми служителя на детския клуб. Детският клуб има право да откаже да приеме дете, ако служителите на клуба не притежават необходимата компетентност и квалификация за полагане на специални грижи, без които здравето на детето може да бъде поставено в риск.

 • Забранява се внасянето в помещенията за игри в детски клуб „Тринолино“ на следните предмети:

 -малки и/или електрически играчки;

  -скъпи предмети;

  -метални и остри предмети;

 -домашни любимци

   -компютри, лаптопи, телефони, таблети;

 – вещи, които биха поставили живота и здравето на децата в опасност;

 

 • Клубът не носи отговорност за повредени и/или изгубени предмети, внесени отвън.
 • Забранява се внасянето на леснозапалими, остри и избухливи предмети.
 • Забранява се е внасянето на храни и напитки отвън, освен по време на организирани събития и след предварително съгласуване с представител на клуба

 

 • С оглед безопасността на децата, консумацията на дъвки, бонбони и близалки в помещенията за игра е забранено.
 • Изнасянето на играчки от клуба е забранено.
 • Служителите на детски клуб „Тренолино” не носят персонална отговорност в случай на инцидент или нараняване на детето по време на престоя му на територията на клуба, освен когато увреждането или нараняването се дължат на тяхно виновно поведение.
 • Престоят в детския клуб се заплаща при напускането му.

Правила за провеждане на събитие в детски клуб „Тренолино“

 • Може да запазите дата и час за Вашето събитие като внесете депозит в размер на 200 лв. на място в клуба или чрез банков превод.
 • Всеки клиент, който е внесъл депозита, се счита, че се е запознал с правилата на клуба за провеждане на събитие
 • Основни детайли по организацията на партито се уточняват след оставяне на депозит, на място в клуба или по емайл в случай на банков превод. В случай, че идвате на място е добре да си уговорите предварителен час за среща с управител. След първоначалната среща за оставянето на депозита, за Ваше улеснение, цялата комуникация може да е чрез емайл.
 • Депозитът се приспада от цената на крайната сума.
 • В случай че по неотложни причини партито не може да се проведе на първоначално запазената дата, то се разсрочва за първата свободна дата от календара на Тренолино и удобна за клиента, но не за по-дълъг период от 1 месец от първоначалната такава.
 • Депозит не се връща.
 • Депозитът не покрива разходи за кетъринг, торта и други допълнителни услуги.
 • В случай, че клиентът откаже да проведе събитието в по-кратък срок от 24 часа от часа на резервацията, клиентът заплаща сумата за всичко поръчано от него.
 • Торта, кетъринг и други услуги се поръчват чрез клуба.
 • Промени по тортата могат да се правят до 3 дни преди събитието. Промени по кетъринга и по пакета в случай на събитие детски рожден ден се допускат до ден преди събитието.
 • Торта, внесена отвън се таксува 25 лв. Сладък кетъринг, внесен отвън се таксува 15 лв
 • Торта и сладък кетъринг, внесени отвън трябва да са придружени задължително със сертификат за качество и срок на годност, издаден от съответните инстанции. Не се допуска внасянето на храна, приготвена в домашни условия.
 • Ако сте домакин на събитие, заповядайте в клуба не по-рано от 10-15 минути преди началото. В случай, че сте дошли доста по-рано, това ще се (счита за начален час напартито) и ще се отрази на цената за престой в клуба.
 • Събитията в клуба, ако не е уговорено друго, са с продължителност 2 часа. Може да удължите престоя в клуба на място, преди изтичането на времето на събитието, в зависимост от графика на клуба
 • Клубът предоставя своя парти украса. Може да Ви съдействаме за изработването на индивидуална украса по одобрена от Вас оферта. Клубът на поема ангажимент за монтаж и демонтаж на парти украса внесена отвън. Може да декорирате сами клубът по ваше желание като се съобразите с графика му.
 • Клубът не носи вина за загубени или забравени вещи.
 • За безоапасността на нашите клиенти сме сключили застраховка към застрахователно дружество Армеец

Клиентски отзиви

Сърдечно благодаря за всичко, което направихте и организирахте, за да бъде празника ни запомнящ се и да сме щастливи и усмихнати, дори и на следващия ден! Страхотни, отзивчиви, добри, с мисъл за клиента като за специални гости! Благодарим ви! 🤩🥳😍

Pollini Hristova

Прекрасно, чисто и супер добре обзаведено място за деца с чудесено кафенце за родители! Разнообразно и вкусно меню! Препоръчвам!

Violeta Yordanova-Dimitrova

Мястото е прекрасно за малките малчугани, а персоналът е съставен само от професионалисти! Препоръчвам на всички родители! 🙂

Maria Besheva

Работно време

Работно време

от понеделник до неделя

11:00 до 20:00

 Свържете се с нас